top of page
Process_ILODANCE2.png
Process_ILODANCE3.png
Process_ILODANCE.png
Process_ILODANCE4.png

LOGOTYP

ILO dans

2016

Grafisk Design

Varumärkesidentitet

Tonalitet

,

,

,

,

ILO Dans utgår från en stark tro på kollektivets styrka. Det innebär att vi arbetar i ett hierarkilöst format med ett gemensamt skapande. Genom demokratiska arbetsprocesser kan vi arbeta inkluderande och stärkande för alla kollektivets medlemmar vilket också återspeglar vår syn på dansens samhälleliga funktion. 

 

Målet är att skapa en fysisk sensation hos publiken och att med rörelse som medium bryta väggen mellan åskådare och utövare. Som publik kan du räkna med att tas med på en resa förbi det förväntade där du undermedvetet har satts rörelse.

bottom of page